Ocelové šperky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Reklama

Newsletter

Reklamační řád

1. Kupující je povinen překontrolovat před převzetím zboží, zda-li nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího písemně nebo telefonicky.

2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3. Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době.

4. Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí zboží kupujícím.

4. Před uplatněním reklamace kupující kontaktuje prodávajícího písemně nebo telefonicky a vyčká jeho pokynů, kam a jakým způsobem reklamované zboží zaslat k reklamačnímu řízení.

5. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího přiložením originálu či kopie vydaného faktury ke zboží.

6. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího. Pokud bude při reklamačním řízení zjištěno, že došlo k poškození vinou kupujícího a to nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží zaniká nárok na reklamaci.

7. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou).
7.1 Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit nebo poskytnout slevu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 týdnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu.

Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit.

V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

Jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu.

8. Po uplynutí 2 leté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky